Gitaarles

Inhoud lessen

Op een akoestische gitaar (bij voorkeur nylonsnarig) worden allerlei verschillende muziekstijlen en technieken geleerd zoals:

Klassiek, Spaans, Latijns-Amerikaans, blues, lied-begeleiding, improvisatie, finger-picking, enz. We werken vanuit een lesboek, maar ook een liedje van internet halen, en op gehoor uitzoeken is mogelijk. Muziektheorie kan ook aan bod komen, om meer inzicht te krijgen. Eén van de leuke dingen van muziek maken is het samenspelen, wat we veel doen in de les. Maar ook met ’n CD meespelen is mogelijk!

Ervaring

Pieter Thijssen studeerde af aan het Brabants Conservatorium te Tilburg voor klassiek gitaar, met bijvak lichte muziek en ensemble-leiding.

De lespraktijk van Pieter Thijssen bestaat al meer dan 25 jaar, en hij heeft ’n enorme ervaring opgebouwd in het lesgeven aan kinderen en volwassenen in verschillende muziekstijlen.

De lessen zijn voor alle leeftijden, voor beginners en gevorderden.

Lesduur (per week)

1 leerling : 30 min.

2 leerlingen : 45 min.

3 leerlingen : 60 min.

Een langere lestijd is mogelijk tegen ’n verhoogd tarief. De lestijd wordt in onderling overleg vastgesteld, en kan zowel overdag als ’s avonds zijn.

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt

Leerlingen tot 21 jaar en studenten :    € 66,-/ maand      ( 10 x van september t/m juni)

Overige leerlingen: :                                € 78,-/ maand                ,,                               ,,

Restitutie op het lesgeld wordt verleend bij ziekte van de leerkracht of langdurige ziekte van de leerling van tenminste een maand.

Vorderingen

Kinderen ontvangen aan het einde van het schooljaar ’n schriftelijke beoordeling.

Men kan meedoen aan graadexamens (niet verplicht) om een beter inzicht te krijgen in niveau en vorderingen.

Reparaties

Pieter Thijssen verzorgt ook reparaties en afstellingen van gitaren.

Vakantierooster  2019 – 2020

Aanvang lessen              :  19 augustus 2019

Herfstvakantie              :  14 t/m 18 oktober

Kerstvakantie                :  23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie        :  24 t/m 28 februari

2e Paasdag                     :  13 april

Meivakantie                   :  20 april t/m 1 mei

Hemelvaart                    :  21 mei

2e Pinksterdag              :  1 juni

Zomervakantie              : 6 juli